cz
en
lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž
lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž
Přesnost a preciznost. Do nejmenšího detailu.

Certifikáty,QMS a EMS

Politika jakosti

Pro všechny zaměstnance společnosti:

Základní orientace společnosti:
- zdokonalit a rozvíjet systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
- zdokonalit a rozvíjet enviromentální systém dle ČSN EN ISO 14 001:2016
- dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti
- dosáhnout toho, aby se společnost v regionu stala trvalou oporou jak pro zaměstnance tak i okolí

Orientace společnosti:
- společnost chce být důvěryhodným partnerem všem zákazníkům jak z oblasti automobilového tak stavebního i spotřebního průmyslu
- společnost spolupracuje s místní státní správou a podílí se na rozvoji regionu
- ochrana životního prostředí je stejně důležitá jako hospodářské výsledky
- základním prvkem konání je prevence
- dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí je základ pro neustálé zlepšováni stavu životního prostředí
- vedení společnosti musí být garantem neustálého zlepšování a prevence znečišťování
- neustálá obnova veškeré techniky včetně zdokonalování informačních a řídících systémů je klíčovým faktorem pro poskytování kvalitních služeb současně s minimalizací dopadů na životní prostředí
- otevřená komunikace, neskrývaní a nezamlžování informací nejenom v oblasti ekologie je základ pro budování korektních vztahů s jakýmkoliv komunikativním partnerem
- ve vztazích s našimi dodavateli nelze opomenout oblast životního prostředí

Angažovanost vedení:
- vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem enviromentálních i systémových, t.j. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost v celé společnosti a životní prostředí
- ředitel společnosti je odpovědný za kvalitu výrobků, služeb a zajišťuje potřebné organizační, finanční a lidské zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj společnosti
- neustále zlepšovat efektivitu procesů integrovaného systému managementu
- minimalizace dopadu podnikání na životní prostředí

Angažovanost zaměstnanců:
- zabezpečování kvality našich výrobků a služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují všechny činnosti
- důsledným tříděním a minimalizováním odpadů snižovat ekologické zatížení společnosti

Vztah k zákazníkům:
- monitorování požadavků a potřeb zákazníků a zlepšování uspokojování těchto potřeb
- naplňování potřeby a očekávání zákazníků včetně dalších zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců a vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod
- identifikování a plnění zákonných požadavků, předpisů týkající se výrobků, procesů a činností, včetně požadavků odsouhlasených zákazníky.

Vztah k dodavatelům:
- významnou spoluúčast na tvorbě jakostních služeb mají naši dodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci

Vztah k zaměstnancům:
- vedení společnosti bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti

 

Certifikáty

Zde naleznete certifikáty, kterými disponují jednotlivé společnosti Lakum Group.

Lakum-KTL, a.s.

2018 Lakum KTL ISO 9001 certifikát

 


Lakum-AP, a.s.
 
 

IATF Lakum AP certifikát Certifikát ISO 14001:2015
Lakum politika integrovaného řízení jakosti

 

 

Lakum-GALMA, a.s.

Lakum Galma IATF certifikat Lakum Galma ISO certifikat
   
   Lakum Galma 14001 certifikat
 

 

LAKUM - GALMA a.s. - netkatalog.czPovrchové úpravy materiálů - netkatalog.cz