cz
en
lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž
lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž
Váš partner od návrhu, až po dodání finálního výrobku

Kataforéza - KTL taktovací - Lakum-Galma, a.s.

Linka GalmaKataforézní linka byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2005 a při její výstavbě byly aplikovány poslední známé technické i technologické poznatky v povrchových úpravách.

U kataforézy se jedná o nanášení barvy elektroforézním způsobem, kdy upravovaný předmět je katodou ve stejnosměrném poli anolytu (vodný roztok epoxidové barvy) a přitahuje kationty barvy. Kataforéza je jedna z nejprogresivnějších výrobních technologií nanášení základních barev s vysokým stupněm antikorozní ochrany kovů. Metoda kataforézního lakování patří mezi nejmodernější technologie  povrchové úpravy kovových dílců. V současné době nemá kataforéza v řadě výrobních oblastí  srovnatelnou konkurenci. Největší podíl na rozvoji kataforézní technologie má automobilový průmysl,  kde antikorozní odolnost karosérií a ostatních komponentů je středem zájmu všech výrobců. Vysoká kvalita povrchové úpravy, spolu s výhodami ekonomickými a ekologickými předurčila tuto technologii k využití i v dalších oborech strojírenství a spotřebního průmyslu.

 

kataforéza

PŘEDNOSTI KATAFORÉZY

 • Možnost nanášet barvu na jakýkoliv elektricky vodivý předmět včetně předmětů dutých a členitých
 • Vhodná antikorozní základní povrchová úprava pro práškové nanášení barev
 • Vhodná antikorozní základní povrchová úprava pro lakování (akrylát, vodou ředitelné laky, apod.)
 • Vhodná konečná antikorozní povrchová úprava
 • Možnost lakovat žárové nebo galvanicky pozinkované materiály a hliník.


TECHNOLOGICKÝ POSTUP KTL

 • Chemické odmaštění 0
 • Chemické odmaštění I
 • Chemické odmaštění II
 • Dvoustupňový oplach
 • Moření
 • Dvoustupňový oplach
 • Aktivace
 • Zn fosfátování
 • Dvoustupňový oplach
 • Pasivace
 • Jednostupňový oplach
 • Kataforézní uzel
 • 2 x oplach ultrafiltrátem
 • Ofuk
 • Vypalovací pec
 • Chlazení


TECHNICKÉ VLASTNOSTI LAKU

Výrobek PPG Powercron 6000 je nejnovějším produktem 6. generace katodických epoxidových elektroforézních materiálů bez obsahu těžkých kovů používán k antikorózní ochraně karosérií, ocelových disků kol a dalších zařízení v rozdílných tloušťkách vrstev. Chemikálie předúpravy povrchu dodává firma Henkel. Konečný povlak kataforézní barvy je koncipován pro potřeby automobilového průmyslu a splňuje požadované specifikace, jako například: VW 137 50 x 634, DBL 7391 AA 54, GS 90011 LASW 3 a další.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Standardní síla vrstvy nánosu: 15 - 35 µ
Rozměry kataforézní lázně: 1200 X 600 X 3000 mm  (v x š x d)
Maximální váha dílu: 550 kg

Výrazného zlepšení ochrany kovových předmětů proti korozi lze dosáhnout kombinací galvanického zinkování nebo elektrolytického pokovování Zn/Ni a následného kataforézního lakování tzv. duplexu. Takto provedená povrchová úprava zajišťuje špičkovou protikorozní ochranu dosahující odolnosti přes 600 hodin (u technologie Zn/Ni přes 1000 hodin) do koroze základního materiálu.Pro dosažení ještě lepších korozních odolností provádíme tzv. Triplexní PÚ – Zn (ZnNi)+KTL+práškové lakování. Dle typu práškové barvy je možné dosáhnout korozních odolností 2000-3000 hodin. Aplikací práškové barvy je dosaženo mechanicky velmi odolných povlaků.