cz
en
lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž
lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž lakum ktl,lakum ap,lakum gala,lakum frýdlant,lisování,povrchové úpravy,galvanické zinkování,ohýbání plechu,svařování,práškové lakování,lisování kovů,kovovýroba,nýtování,zpracování plechu,kataforéza,montáž
Váš partner od návrhu, až po dodání finálního výrobku

povrchové úpravy

Kataforéza je stěžejní a nejdéle provozovaná technologie povrchových úprav v LAKUM-KTL, a.s. Jedná se o nanášení barvy elektroforézním způsobem, kdy barvený předmět je katodou ve stejnosměrném poli anolytu (vodný roztok epoxidové barvy) a přitahuje kationty barvy. Kataforéza je jedna z nejprogresivnějších výrobních technologií nanášení základních barev s vysokým stupněm antikorozní ochrany kovů. Metoda kataforézního lakování patří mezi nejmodernější technologie povrchové úpravy kovových výrobků. V současné době nemá kataforéza v řadě výrobních oblastí srovnatelnou konkurenci. Největší podíl na rozvoji kataforézní technologie má automobilový průmysl, kde antikorozní odolnost karosérií a ostatních komponentů je středem zájmů všech výrobců. Vysoká kvalita povrchové úpravy, spolu s výhodami ekonomickými a ekologickými předurčila tuto technologii k využití i v dalších oborech strojírenství a průmyslu.

Nanášení práškových barev se provádí na poloautomatické lakovací lince. Povrchová úprava práškovou barvou slouží jak k ochraně výrobků proti korozi a proti mechanickému poškození, tak také ke zlepšení jeho estetického finálního vzhledu. Antikorozní vlastnosti a přilnavost ovlivňuje kvalita předchozí chemické předúpravy povrchu. Prášková barva se nanáší automatickou příp. ruční aplikací ve dvou aplikačních kabinách v průběžné lince. Jako aplikační technologie je použito statického nanášení korónou. Dle požadavků zákazníka je možné použít různé typy práškových barev v různých barevných odstínech. Aplikační technologie je dodána firmou Gema.

  

linka ZinekElektrolytické pokovování Zn je elektrolytický děj, při kterém se na elektricky vodivé materiály, ve většině případů ocelové díly (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak rozpuštěním zinku (anody). Vytvoří se tak nejen antikorozní, ale také pohledový povlak. Vhodným materiálem ke galvanickému pozinkování jsou ocelové díly, případně odlitky nebo výkovky. Kvalita provedené povrchové úpravy je přímo závislá na kvalitě vstupního materiálu. Je nutné, aby dílce byly předány k provedení galvanického zinkování bez hrubých okují, nadměrného zamaštění, barvy či hloubkové koroze.

  

  

Galvanické zinkování je elektrolytický děj, při kterém se na elektricky vodivé materiály, ve většině případů ocelové díly (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak rozpuštěním zinku (anody). Vytvoří se tak nejen antikorozní, ale taky pohledový povlak. Vhodným materiálem k pokovení jsou ocelové díly plechové, případně odlitky nebo výkovky. Aby byly výrobky kvalitně pozinkovány je nutné je předat do výroby zbavené hrubých okují, barvy nebo hloubkové koroze. Kvalita vstupního materiálu má zásadní vliv na vizuální vlastnosti pokoveného dílce.

 

 

TECHNOLOGIE

Práškové barvy patří mezi jednovrstvé nátěrové systémy (systémy povrchové úpravy)  kovových povrchů. Z pohledu ekologie je jednou z výhod to, že práškové barvy neobsahují rozpouštědla. Z pohledu samotné technologie, především ve vztahu k předběžné úpravě povrchu před nanášením, aplikace práškových barev vyžadují určitý specifický přístup.

Práškové nátěrové hmoty se nanášejí stříkáním v elektrostatickém poli. Pomocí elektrostatického pole se částice prášku elektricky nabíjejí, zatímco lakovaný předmět je uzemněn. Výsledná elektrostatická síla stačí k vytvoření dostatečné vrstvy prášku na předmětu. Prášek  se udrží na místě, dokud se neroztaví a nepřilne k povrchu.

Obecně platí, že povrch materiálu určeného k povrchové úpravě práškovou barvou, musí být absolutně suchý a čistý. Předepsaná úprava povrchu součásti před vlastním procesem je tedy nutnou podmínkou pro získání kvalitního a trvanlivého povlaku, nebo vrstvy s odpovídajícími vlastnostmi.

Linka GalmaKataforézní linka byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2005 a při její výstavbě byly aplikovány poslední známé technické i technologické poznatky v povrchových úpravách.

U kataforézy se jedná o nanášení barvy elektroforézním způsobem, kdy upravovaný předmět je katodou ve stejnosměrném poli anolytu (vodný roztok epoxidové barvy) a přitahuje kationty barvy. Kataforéza je jedna z nejprogresivnějších výrobních technologií nanášení základních barev s vysokým stupněm antikorozní ochrany kovů. Metoda kataforézního lakování patří mezi nejmodernější technologie  povrchové úpravy kovových dílců. V současné době nemá kataforéza v řadě výrobních oblastí  srovnatelnou konkurenci. Největší podíl na rozvoji kataforézní technologie má automobilový průmysl,  kde antikorozní odolnost karosérií a ostatních komponentů je středem zájmu všech výrobců. Vysoká kvalita povrchové úpravy, spolu s výhodami ekonomickými a ekologickými předurčila tuto technologii k využití i v dalších oborech strojírenství a spotřebního průmyslu.